Bilgiler

nihavend
Views
4619
Reactions
5
Giydirme Eser Adı Güfte Sâhibi Makam Usûl Bestekâr Kaynak Eser Aceb Bu Benim Canım Azad Ola mı Ya Rab Yunus Emre Hüseyni Sofyan Belirsiz Dil Beytini Pak Eden Aciz Kaldım Zalim Nefsin Elinden Yunus Emre Hüseyni Sofyan Belirsiz Hayıf Benim Bunca Geçen Ömrüme Açıldı Çün Bezm-i Elest Devreyledi Peymanesi Aziz Mahmud Hüdai Hz. Hüseyni Sofyan Belirsiz Zahid Bize Tan Eyleme Hak İsmin Okur Dilimiz Açıldı Çün Bezm-i Elest Devreyledi Peymanesi Aziz Mahmud Hüdai Hz. Saba Düyek - Sofyan Belirsiz...
Top Bottom