Series

* Sadeddin Arel'in bu eserinde, Türk Musikisi'ne isnat edilen dört sahte milliyet incelenmekte ve isnat olunan musiki sistemlerinin, Türk Musikisi sistemleri ile ilgisi olmadığı ya da Türk Musikisi sisteminden alındığı, açık şekilde ortaya konmaktadır.*
Derûnhân
Updated
Series parts
14
Latest series part: Bizans Musikisi Bölüm XIV
Top Bottom