Bestekâr
Rıza Bey (Giriftzen)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Mahur
Form
Şarkı
Usûl
Sofyan
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
502
Eser:
Beyoğlunda gezersin gözlerini süzersin

Bestekâr:
Rıza Bey - Giriftzen

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:
Şarkı

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Mustafa Eren Güzel v3

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 1579 -
v3 | Muhtelif notalardan yazıldı.
v4 | Diğer Bilgiler: D-70/11 s.20
v5 | Notlar: Defterin başında "Haydar Sanal'ın notalarından Çok kuvvetli ihtimalle İsak Varon'a ait defterin fotokopisi" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-60-2/34 s.39
Bu şarkının aslı "Kâkülünü dökersin / Kâkülünü çözersin" şeklindedir.
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1572
Reactions
2688
Bestekârinin belli olması eserin türkü olmasına engel değildir kanaatimce. Guftesinin ve bestesinin şekli buna karar vermede en önemli unsur olması gerekiyor.

Beste eğer yörenin elhan özelliklerini gösteriyorsa, güfte de edebiyat nazım biçimi olan "Şarkı" şeklinde değilde, türkülerde çoğunlukla kullanilan (2 ya da 3 misra+bağlantı) şeklinde ise buna türkü demekte bir sakınca yoktur.
 
Messages
1220
Reactions
1820
Age
33
Türkü biraz İstanbul dışını yani taşrayı ve İstanbul’un da halk mahsülü eserlerini ifade ediyor. Türkü besteleyen İstanbul bestekarlarında da eserlerine halk musikisi ifadesi vermeye çalıştıkları görülüyor. Fakat bu eser halk mahsülü ya da anonim de değil, hiç mi hiç türkü edası da taşımıyor mu efendim. Yanılıyor muyum? ☺️
 
Messages
2516
Reactions
3905
Website
link
Facebook
link
Zaten bu şarkının aslı “Beyoğlu’nda gezersin” değil “Kâkülünü dökersin”dir.
İlginç, daha fazla detay almamız mümkün müdür?

Ayrıca biz henüz "B" harfini işlemedik İSAM için. Orada olan notaya baktım, orada da "çözersin" diyor yanlış okumadıysam. v4 olarak ekledim.

Bir de "Rıza Bey (Pirinçci)" diyor, "Giriftzen" demiyor. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
 
Messages
1220
Reactions
1820
Age
33
Bu konuda bilgim yok maalesef. Bence ikisini de parantez içinde gösterelim. Ayrıca güfteye de parantez içinde (Kâkülünü dökersin/Kâkülünü çözersin) yazalım.
Nitekim görüldüğü gibi bu son versiyonda da “Kâkülünü çözersin” yazıyor. Sizin de dikkatinizi çektiği üzere.
 
Messages
423
Reactions
565
YouTube
link
Eser:
Kakülünü çözersin gözlerini süzersin

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:
Rast

Form:
Şarkı

Usûl:
Düyek

Güfte:

Kaynak:
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi | v1

Diğer Bilgiler:
v1 | Notlar: Defterin başında "Haydar Sanal'ın notalarından Çok kuvvetli ihtimalle İsak Varon'a ait defterin fotokopisi" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-60-2/34 s.39
 
Messages
3
Reactions
3
İlginç, daha fazla detay almamız mümkün müdür?

Ayrıca biz henüz "B" harfini işlemedik İSAM için. Orada olan notaya baktım, orada da "çözersin" diyor yanlış okumadıysam. v4 olarak ekledim.

Bir de "Rıza Bey (Pirinçci)" diyor, "Giriftzen" demiyor. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
TDV İSAM. KTP.
Cüneyt Kosal Arşivi
No: D-70/11


Pirinçci Rızā Bey'in Tek-Sofyan UsūlündeMāhūr Şarkısı

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin x 2
Sevdiceğim, yavrucağım niçün niçün beni üzersiŋ
Āh āh şıkır şıkır şıkırdama sen baŋa gel x 2


TDV İSAM. KTP.
Cüneyt Kosal Arşivi
No: D-60-2/34


Rast

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin x 2
Sevdiceğim, yavrucağım fıkır fıkır fıkır sen baŋa gel x 2
Ufak ufak ufak fıkır fıkır fıkırdama sen baŋa gel x 2

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin
Sevdiceğim, yavrucağım ne fıkır fıkırdarsın
baŋa gel
 
Messages
3
Reactions
3
TDV İSAM. KTP.
Cüneyt Kosal Arşivi
No: D-70/11


Pirinçci Rızā Bey'in Tek-Sofyan UsūlündeMāhūr Şarkısı

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin x 2
Sevdiceğim, yavrucağım niçün niçün beni üzersiŋ
Āh āh şıkır şıkır şıkırdama sen baŋa gel x 2


TDV İSAM. KTP.
Cüneyt Kosal Arşivi
No: D-60-2/34


Rast

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin x 2
Sevdiceğim, yavrucağım fıkır fıkır fıkır sen baŋa gel x 2
Ufak ufak ufak fıkır fıkır fıkırdama sen baŋa gel x 2

Kākülünü çözersiŋ gözlerini süzersin
Sevdiceğim, yavrucağım ne fıkır fıkırdarsın
baŋa gel
Tam olarak böyle geçmekte hem Osmanlıca yazılı notasında hem de Devlet Osmanlı Arşivleri’nde de yer alan belgelerde, ilgilerinize.
 
Top Bottom