Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45134
Reactions
64

Reputation:

Eser:
İzarın gül gül olmuş buseden dil dağ-dağındır

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Nâilî-i Kadim

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
İzārun gül gül olmuş bûseden dil dâg dāgundur
Hased ol bâgbân-ı aşka kim gül-çîn-i bagundur
Nümâyân olmadukça subh-ı vuslat sönmesün yansun
Fitîl-i dâg-ı firkât sînede ey gam çerâgundur
(Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün)

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 6787 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
155
Reactions
168

Reputation:

Ne güzel bir esermiş. Geçenlerde @Faruk İnan hocamızın paylaşımı ile bu eseri öğrenmiş oldum. Bağlantısını eklediğim kaydın yorum kısmında bir kişi güftenin Nâ'ilî-i Kadîm'e ait olduğunu belirtip kaynak vermiş.

Kaynak: Naili Divanı, Sayfa: 188, Akçağ Yayınları 1990

 
Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1519
Reactions
1415
YouTube
link

Reputation:

Berat, teşekkür ederiz. Şimdi ben de teyit ettim. Gazelin tamâmı şöyle:

İzārun gül gül olmuş bûseden dil dâg dāgundur
Hased ol bâgbân-ı aşka kim gül-çîn-i bagundur

Gönül sen andelîb-i bâğ-ı gamsın durma feryâd et
Ki bûy-i dâğ-ı hayret nefha-pîrây-ı dimâgundur

İyândur üft ü hîzinden ki sâkî mest-i laʿlündür
Ol dil kim bûse-gâhı geh elün geh ayagundur

Nümâyân olmadukça subh-ı vuslat sönmesün yansun
Fitîl-i dâg-ı firkât sînede ey gam çerâgundur

Bu hengâm-ı şagabda Nâʾilî mahbûb ile meyden
Çemende cûylar âyîne-i nakş-ı ferâgundur

Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
 
Last edited:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
517
Reactions
611
Age
29

Reputation:

Harika bir eser. Hocamızın icraı da tam mânâsiyle örnek bir icra.
Berat, teşekkür ederiz. Şimdi ben de teyit ettim. Güftenin tamâmı şöyle:

İzārun gül gül olmuş bûseden dil dâg dāgundur
Hased ol bâgbân-ı aşka kim gül-çîn-i bagundur

Gönül sen andelîb-i bâğ-ı gamsın durma feryâd et
Ki bûy-i dâğ-ı hayret nefha-pîrây-ı dimâgundur

İyândur üft ü hîzinden ki sâkî mest-i laʿlündür
Ol dil kim bûse-gâhı geh elün geh ayagundur

Nümâyân olmadukça subh-ı vuslat sönmesün yansun
Fitîl-i dâg-ı firkât sînede ey gam çerâgundur

Bu hengâm-ı şagabda Nâʾilî mahbûb ile meyden
Çemende cûylar âyîne-i nakş-ı ferâgundur

Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
Değerli azîzân, gazelin tamamı bu evet ama buna güftenin tamamı dememek lâzım. Nitekim murabba güftelerde bir gazelin birince ve diğer başka bir beyiti seçilerek güfte oluşturulur. Diğer beyitler güfteden sayılmaz. Yani ilâhîlerin çoğunda olduğu gibi gibi bütün beyitler/bendler ardı ardına okunamaz. Yalnızca bestekârın seçtiği beyitler okunur. Dolayısıyla yorum kısmına gazelin tamamı elbette konulabilir, konulmalıdır. Ancak eserin güftesi kısmına sadece notadaki kısım konmalıdır.

Bir daha söyleyeyim, bu gerçekten muazzam bir eser. Büyük bir şâheser. Hocamızın icraı ile de parlamış.
 
Top Bottom