Bestekâr
Haham Şemoil Mendil
Güfte Sâhibi
Nâfiz (Lâzikîzâde Feyzullah)
Makam
Nikriz
Form
Beste
Usûl
Zincir
Kaynak
Dârülelhân Külliyâtı, Nota Arşivleri, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45114
Reactions
189
Eser:
Gül-i ruhun gibi seyr-i safa-yı bağ olmaz

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Nâfiz (Lâzikîzâde Feyzullah)

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Gül-i ruhun gibi seyr-i safâ-yı bâğ olmaz
İki gözüm bu meseldir göze yasâğ olmaz
Yem-i hayâle alırsa o mâhı keştî-i dil
Dönüp cüdâ da düşerse yine ırâğ olmaz
Hayât-bahş-ı lebin emdiğin görürse rakîb​
Helak-ı reşk eğer olmazsa dâhi sâğ olmaz​
Müdâm bezm-i mahabbetde el çeker sâğar​
Niçün yedimde benim bir tolu ayâğ olmaz​
Diken o gonceyi çîde eder iken Nâfiz​
Niçün bu nergis ü gül âna göz kulâğ olmaz​

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 5688 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
79
Reactions
244
Güfte Nâfiz'in gazelinin ilk iki beytidir. Notalardaki sözlerin buna göre düzeltilmesi yerinde olacaktır. Gazel şöyledir:

Gül-i ruhun gibi seyr-i safâ-yı bâğ olmaz

İki gözüm bu meseldir göze yasâğ olmaz

Yem-i hayâle alırsa o mâhı keştî-i dil

Dönüp cüdâ da düşerse yine ırâğ olmaz


Hayât-bahş-ı lebin emdiğin görürse rakîb

Helak-ı reşk eğer olmazsa dâhi sâğ olmaz

Müdâm bezm-i mahabbetde el çeker sâğar

Niçün yedimde benim bir tolu ayâğ olmaz

Diken o gonceyi çîde eder iken Nâfiz

Niçün bu nergis ü gül âna göz kulâğ olmaz
 
Top Bottom