Messages
2516
Reactions
3891
Website
link
Facebook
link
Evet, çok güzel bir tespit. Google üzerinden aramada bile bir sonuç vermiyor "ferengifer" ya da "ferhengifer". Eski belgelere âşinâ olanlar belki görmüşlerdir. Ben de sizin gibi ilk defa duyuyorum, teşekkür ederim.

Bizdeki olan notalara baktım "frengi feri" yazan var. Fransız demek olan "frenk" kelimesinden mi almışlardır? Yabancı kökenli olunca, Türkçe'de iki sessiz harf kelime yan yana olunca bir sesli harf koyma durumu olabiliyor. Bu bakımdan "frenk" "ferenk" olmuştur. Sanırım -i eki Farşça'dan, öylece ferenk-i fer" olmuş olabilir.
 
Last edited:
Messages
194
Reactions
311
“Ferheng”i duyunca farsca “kültür” kelimesine düştüğünü hatırladım.. günlük kullanımda öyle.

Diğer manalara da baktım, kubbealtında, ilim hüner maharet. Farsca sözlükte 1)“ilm” 2)”edeb” 3)“sözlük” 4)”Talim terbiye” 5) “bir milletin/kavmin edebi/ilmi eserleri” vajehyab farsca sözlük’den.. anladığım kadar.

“Fer” kelimesine bakınca, bu kelimenin aslen “ferre” olduğunu yazıyor aynı farsî site. Manası, “şan u şevket”, “rif’at”, “şekve” “revnak” “pertev” imiş. Büyüklük, yücelik, ihtişamla alakalı kelimeler.

Hülasa, ferheng-i fer = “İhtişamlı kültür - (Âlî medeniyet)” gibi birşey olabilir.

Bununla birlikte iranlı bir müzisyenin ismi, “Nasser Farhangfar”. Dolayısıyle tamlamanın manası muhtemelen bir Farsînin kolayca bileceği birşey. Bir vakit sorup öğreniriz inşallah.

Neden bir usulun ismi bu şekilde diye düşününce, “usul-i humayun” ya da “usul-i sultanî” gibi tamlamalar da zihnimde canlanıyor, isim verelim demiyorum ha :)
 
Last edited:
Top Bottom