Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
104

Reputation:

Eser:
Dağ-dar-ı tir-i gamzendir gönül ey meh-cebin

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3114 -
v8 | Notlar: Defterin başında "Bir hizmet olmak üzere çalışkan Şark Musiki Cemiyet-i Muhteremesine yazmış olduğum bu kitap acizane takdim kılındı 5 Mart 1930 Sermüezzinlikten mütekaid Kadıköylü Hakkı Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971 notları vardır. Diğer Bilgiler: D-13/22 s.41-42
v9 | D-19/28 s.47
v10 | Notlar: Defterin başında "1971 Haluk Güneyli'den Kemani Bedriye Hoşgör'e ait notalardan notları vardır. Diğer Bilgiler: KD-33/38 s.79
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1648
Reactions
1828
YouTube
link

Reputation:

Konuya 2 (iki) adet yeni nota eklenmiştir. Versiyon 8, 9 (v8, v9) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
Top Bottom