Bestekâr
Zaharya
Güfte Sâhibi
Mehmet Ragıp Paşa
Makam
Segah
Form
Beste
Usûl
Çenber (Ağır)
Kaynak
Dârülelhân Külliyâtı, İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Nota Arşivleri, Sanat Müziği Notaları, Faruk İnan

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
501
Eser:
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür
Sâki-i gül-çehre gûyâ câm-ı rahşân döndürür
Berg-i ruhsâr-ı arakrîz-i gülâb-ı şerm olur
Ol gül endâm ki âgûşunda yârân döndürür

Örnek:

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 2978 -
ISAM, Cüneyd Kosal Türk Mûsıkîsi Arşivi: D-13/42-1 , D-60/418-1
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1214
Reactions
1816
Age
33
Bu eserin eski yazı ile yazılmış notalarının tamamında eser çargâh-nevâ ile başlıyor. Ancak Dârülelhân her nedense eseri Segâh'tan başlatmış. Bu da eserin sonraki bütün notalarda ve icralarda Dârülelhân'ın tasarrufu ile şekillenmesi ile neticelenmiş. Neden böyle bir şey yapılmış. Segâh'tan başlayan tek bir nota yokken, Dârülelhân neden böyle bir tasarrufta bulunmuş anlayamıyorum doğrusu. Acaba nazarî düşünceler, eserleri de zapt ü rapt almaya mı sevk etti esâtizeyi?
 
Messages
1214
Reactions
1816
Age
33
Dönderir doğrusu. Ancak bu arz ettiğimiz husus bilgi kirliliğinden kaynaklanmıyor. Baktığım bütün eski ve muteber kaynaklarda bu eserin notası do-re diye başlıyor. Altını çiziyorum, bütün. Tek bir istisnası yok. Böyle olunca Dârülelhân'ın müdahelesi olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ha o da bir zevkli versiyondur, eyvallah. Ama bu hususa dikkatinizi çekmek istedim. Başka arkadaşlar da bu konuyu araştırabilirler. Bilmediğimiz çok şeyi öğreniyoruz, öğreneceğiz.
 
Messages
83
Reactions
170
Haruncuğum şimdi gördüm mesajlarını. Bazı eski notalarda Darülelhan'daki gibi. Hamparsum notasının başını iliştiriyorum. Darülelhan heyetinin nazariyata uygun olsun diye değişiklik yaptıklarını pek sanmıyorum doğrusu.
 

Download all Attachments

  • 836.8 KB Views: 29
Messages
1214
Reactions
1816
Age
33
Değerli Hüseyin,
Levon Efendi'nin 138 numaralı defterinden bir kesit paylaşmışsın, kaynağını da yazalım istifade etmek isteyen dostlarımız müracaat edebilsin. Bizzat Zekâî Dede'den geçilerek notaya alınmış olan ve Zekâî Dede'nin de bizzat Dede Efendi'den geçtiği versiyonda -ki takdir edersin, bu kaynak çok daha muteberdir- eser yine çârgâh nevâ nevâ nevâ olarak başlıyor. Ekteki notayı inceleyebilirsiniz. Levon Efendi anlamlı bir istisna olmuş elbette ama bu, durumu değiştirecek kadar yeterli değil. Dârülelhân'ın nazariyata uygun bir değişiklik yaptığını söylemedim ama bizzat heyettekilerinin hocaları olan Zekâî Dede'den gelen tarzı neden değiştirdiklerini ise doğrusu anlamlandırmak güç..Ezcümle bir eser hakkında yorum yapabilmek için çok fazla kaynağa bakmak ve sonuca öyle ulaşmak lazım gelir. Sadece Dârülelhân ve Levon Efendi'nin notasıyla olmaz bu iş...
Ha dostlar bu arada, Zekâî Dede'nin bizzat Dede'den geçtiği bu versiyonu yakında kaydedeceğiz, meşhur hadiseyi bilenler bu eseri Zekâî Dede'nin Dede'den yalnızca meyâna kadar meşk ettiğini ve Dede'nin "Oğlum ben bu bestenin meyânını unuttum, başka bir gün geçeriz. Sana filanca şarkımı meşk edeyim" dediğini hatırlayacaktır.
Vesselâm,
 

Download all Attachments

Messages
83
Reactions
170
Sevgili Harun, benim yolladığım nota daha güvenilir demek istemedim. Darülelhan dışında da böyle bir yazım varmış demek istedim. Sen daha çok kaynağa baktığın için daha doğrusunu bilir, doğru sonuca ulaşırsın, biz de öğreniriz. Ne güzel, kaydını yaptığınızda o şeklini de dinleriz.
 
Top Bottom