Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45157
Reactions
17

Reputation:

Eser:
Bu matemde olan derd ile hicrane deva olmaz

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz
Hüseyn ile Hasen'dir ol Resûl'ün kurretü'l ayni
Sevenler âl ü evlâdı eşiğinden cüdâ olmaz
Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur âyin buna illâ ve lâ olmaz
Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz
Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz

Kaynak:
nihavend (adlı üyemiz)

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 14050 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
125
Reactions
136

Reputation:

Eserin güftesi esasen Fasih Ahmed Dede'ye ait. Hakkında malumat için:
https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/12/C12004445.pdf

Mersiyenin, buradaki nota nüshalarında yer almayan tamamı şöyle:

Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz

Hüseyn ile Hasen'dir ol Resûl'ün kurretü'l ayni
Sevenler âl ü evlâdı eşiğinden cüdâ olmaz

Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur âyin buna illâ ve lâ olmaz

Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz

Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz

Ben kendimce Nota Arşivi'ndeki güftekarlar listesine baktım, Fasih Ahmed Dede olduğu varsayılabilecek bir madde bulamadım. Bir de sizler bakarsanız, belki bir şey çıkar.
 
Last edited:

Derûnhân

Admin
Staff member
Messages
491
Reactions
408
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Fasîhî var güfte sâhibi listesinde ama o sanırsam aynı kişi değil. Yeni bir isim oluşturdum. Çok teşekkürler katkılarınız için.
 
Top Bottom