Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Müstear
Form
Beste
Usûl
Zincir
Kaynak
Levent Çelik
Messages
117
Reactions
191

Reputation:

Eser:
Yardan kabil mi dûr etmek dil-i dîvâneyi

Bestekâr:

Güftekâr:

Makam:
Müsteâr

Form:

Usûl:

Güfte:
Yardan kabil mi dûr etmek dil-i dîvâneyi
Şem'iden mümkin midir men eylemek pervâneyi
Olmasaydı beste-i zencîr-i zülfün ey perî
Bilmezem kim zapt iderdi bu dil-i dîvâneyi

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom