Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1392
Reactions
1762
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Tâhir Klâsik Takım

Kayıtta Yer Alan(lar):
Alâeddin YAVAŞCA yönetiminde Klâsik Türk Mûsikîsi Erkekler Korosu

Kayıt Linki:

Bestekâr:

Güfte:

Kaynak:
Esat Şar

Diğer Bilgiler:
Tâhir Peşrev (İsak Efendi)
Tâhir Murabbâ Beste ''Meyletdi gönül bir meh-i hurşîd-târâze'' (Seyyîd Mehmed Nuh)
Tâhir Murabbâ Beste ''Bağ-ban sünbül okur biz dahî giysû diyelim'' (Mehmed Efendi- Küçük Müezzin)
Tâhir Nakış Ağır Semâî ''Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın'' (Mehmed Efendi - Küçük Müezzin)
Tâhir Nakış Yürük Semâî ''Ne hevâ-yı bâğ-ı ruhsâr men esîr-i zülf-ü yârem'' (Seyyid Mehmed Nuh)
Tâhir Saz Semâîsi (Refik FERSAN)
 
Last edited:

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
777
Reactions
1252
Age
47

Reputation:

Peşrev çok özensiz çalınmış. Kudüm var ama çalanlar nota çalmış, cümlenin başı sonu belli değil. Mi bemoller çok pest olmasının yanında herkesten farklı geliyor, net değil. Kayda eko filan vermişler, o yüzden de böyle duyuluyor olabilir.

Bu arada Kudüm Nezih Hoca olsa gerek. Hatta bir hikayesi de var; Aleaddin Hoca bir yerde fa diyezi beğenmeyince tekrar tekrar okutmuş. Artık kaç tekrar olduysa, Hocanın da öyle çok sıkıya gelecek bir yapısı yok, yapıştırmış isyanı "Herkesin fa Diyezi kendine hocam yeter artık" :)
 
Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1680
Reactions
1917
YouTube
link

Reputation:

Zahmet edip hem bu kayıtları hem de notaları paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Esat Bey.
 
Top Bottom