Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Uşşak
Form
Türkü
Usûl
Sofyan
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
502
Eser:
Suda balık yan gider gah eğlenir gah gider

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 10255 -
 

Download all Attachments

Messages
154
Reactions
253
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Bu esere dair yeni bir nota nüshası buldum. Ayrıca uzun zamandır bir kayıttan teşhis etmeye çalıştığım eserin bu eser olduğunu fark ettim. Tahir Karagöz'ün bu kayıtta okuduğu hali de eserin nasıl değiştiğini gösteriyor. Ancak çok lezzetli bir değişim, belki tekamül olduğunu düşünüyorum.

 

Download all Attachments

Messages
154
Reactions
253
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Yukarıda bahsettiğim ve referans aldığım kayıttan yazdığım nota ise ektedir. Bu notayı yazarken ve kaydı yayınlarken hazırladığım, esere dair bir incelemeyi de içeren sunuş metnini aşağıda arz ederim.

"Üstad bu kayıtta, Enderuni Ali Bey'e ait bir eseri seslendiriyor. Kadıköylü, Hanende veya Enderuni olarak anılan Ali Bey'in (1831-1899) bu eseri arşivlerde "Suda balık yan gider" mısraıyla başlayan, "Uşşak" ve "Şarkı" olarak sınıflandırılmış, üç adet nota nüshasıyla bulunuyor. Bu nüshalarda görülen güftenin de melodinin de bu kayıtta çeşitlendirilerek okunduğu teşhis edilebilir ve farklı, orijinal başka bir eser olmadığı düşünülebilir. Böylece eserin zaman içerisindeki değişimine çok net bir örnek olarak bu kayıt, musiki tarihimiz açısından da büyük önemi haiz olur. Notalarda şarkı olarak tasnif edilese de melodinin güfteyi kullanış biçimine göre eserin türkü formunda olduğu düşünülebilir. Tahir Karagöz'ün bu kayıtta okuduğu güftenin ilk dörtlüğünün birçok türküde kullanılan yaygın bir metnin çok yakın bir çeşitlemesi olduğu da anlaşılmaktadır. Bu husus, 1967 yılında Yücel Paşmakçı tarafından derlenerek 1983 yılında 2214 numarasıyla TRT repertuvarına alınan ve "Süpürgesi Yoncadan" isimli eserin Konya çeşitlemesi olarak tespit edilen bir eserde görülebilir. Güftenin anonim olduğunu düşündüren bir başka örnek de Boldavin yöresinden derlenen "Balık Suda Yan Gider" türküsüdür ki bunun güftesi Karagöz'ün okuduğu güftenin neredeyse aynısıdır. Deşifre edebildiğim kadarıyla okunan eserin güftesi aşağıdaki gibidir. Ayrıca bu icradan yazdığım, söz konusu eserin nota örneğine de aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Son olarak bu kayıt, üstadın bu eseri okuduğu, arşivimizde bulunan iki kayıttan ikincisidir (Versiyon_2). Diğerine (Versiyon_1) oynatma listesinden ulaşılabilir."

Ayrıca v2 notasında yazan güfte de biraz farklıdır, aşağıya arz edeyim ve bunları vurgulayayım:

1661446805479.png

Suda balık yan gider
Kâh eğlenir kâh gider
Ben bugün yârimi gördüm
Sandım ki bir sultan gider

Hânem akşam olunca
Telli mumlar yanınca
Arar seni bulurum
Benim gönlüm olunca
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom