Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1806
Reactions
2568
Gazel Esrâr Dede merhûma âit ve tamâmı şöyle:

Seni hükm-i ezel āşūb-ı devrān etmek istermiş
Beni bahtım gibi zār u perîşān etmek istermiş


Cenāb-ı sā’iḳ-i te’s̠îr-i ḥüsn ü aşk ālemde
Bizi giryān edip ol şūḫu ḫandān etmek istermiş

Cemāle aldanıp iẓhār-ı aşḳ etdikçe dūr oldum
Meğer cānım gibi her laḥẓa pinhān etmek istermiş

Ser-i çevgān-ı aşḳa dūş olam dersen eğer âşıḳ
Velî deşt-i ṭalebde ḫayli galṭân etmek istermiş

Meğer sâkî-i devrânın füsûn-ı işveden ḳaṣdı
Beni bir cām ile rüsvâ-yı devrān etmek istermiş


Celâl-i gamzesinden anlaşıldı gâlibâ Esrâr
Ocâğ-ı fitneyi teḳrâr sûzân etmek istermiş

Mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün

Esrar Dede Dîvânı, S:243

Not: Paylaşılmasına vesîle olan @Levent Çelik Hocama teşekkür ederim.
 
Top Bottom