Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Mehmet Akif Ersoy (Neyzen)
Makam
Buselik
Form
İlahi
Usûl
Sofyan
Kaynak
Mustafa Coşkun
Messages
1
Reactions
0
Eser:
On Dört Asır Evvel

Bestekâr:
Mehmet Kemiksiz

Güfte Sâhibi:
Mehmet Akif Ersoy

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi
Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi
Lâkin, o ne hûsrandı ki: hissetmedi gözler
Kaç bin senedir, halbuki bekleşmedelerdi
Dünyâ neye sâhipse, onun vergisidir hep
Medyûn ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi
Medyundur o Mâsûma bütün bir beşeriyet
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret

Kaynak:
 

Download all Attachments

Top Bottom