Mustafa Coşkun

.

Biyografi

MUSTAFA COŞKUN(Biyografi)1957 'de Adana'da doğdu.İlk,orta ve liseyi Adana Kız İlköğretmenOkulunda okudu.1979 'da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği Bö-lümünü bitirdi.Burs kazandı Fransa'ya gitti.Clérmont-Ferrand Üniversitesi'nde staj yaparak Pedagojik Formasyon EğitimiSetifikası aldı.1980'de Mersin'e ATATÜRK LİSESİ ne atandı.Aynı okulda Fran-sızca ve müzik dersleri verdi.Görev yaptığı okullarda öğrenciler-den oluşan TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUKLARI kurdu.İlkokulda Flût,ortaokulda kendi kendine akordeon çalmayı öğrendi.İlk mûsikî eğitimine 1980 yılında Mersin Türk Sanat Müziği Derneği'n-de başladı.Burada, mûsikîde ilk hocası olan Kemanî Ahmet Tarık İncemen'denTürk Mûsikîsi nazariyatı ve fasıl mûsikîsi konusunda bilgiler edindi.Abdülhafız Konaç'ın(İsmail Bahâ SÜRELSAN'ın talebesi) evinde düzenle-diği musiki meşklerine katılarak Klasik Türk Mûsikîsi üslûp ve tavrını geliştirdi.Kadri Şençalar'ın ud metodundan yararlanarak,kendi kendine ud çal-mayı öğrendi.1983 'de Mersin Türk Sanat Müziği Derneğinde ud dersleri vermeyebaşladı.Halk Müziği derlemecisi ve besteci Merhum Cavit ERDEMİ'inisteği üzerine dernekte Türk Müziği usûlleri ve nota solfej dersleri vermeyebaşladı.Bu dönemde adlarına konserler düzenlenen; Avni ANIL,Sadi HOŞSESErdoğan BERKER,Arif Sami TOKER,Zekai TUNCA ve Ali ŞENOZAN gibi üstâd-ları yakından tanıma fırsatı buldu.1983 yılında Ç.Ü. Mersin Yüksek Okullar TSM Korosunu kurdu ve şefliğiniyaptı.1984 yılında da Mersin MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TSM ÖĞRETMENLERKOROSU nu kurdu ve konserler verdi.1984 yılında ünlü türkücü Mahzun KIRMIZIGÜL'ün de (asıl adı MahsunBAZENCİR) katılıp 1.lik ödülü aldığı,Mersin Uluslararsı Müzik FestivalindeTSM ve THM dallarında düzenlenen ses yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu.1986 yılında Adana Belediyesi Konservatuvarına girdi,Aynı yıl Avni ANIL veSuphi İDRİSOĞLU'nun yönettiği koro konserlerinde ud çaldı.1986 yılında beste çalışmalarına başladı.Öğrencisi Nadide Gürpınar'aait 2 şiiri besteleyerek TRT repertuarına kazandırdı(Hüseynî_AksakDÖKÜLEN GÖZYAŞIMDA BİR GÜNAHIN YOK SENİN) ,(Hüzzam_Düyek_KALBİHİCRAN YARASI) TRT repertuvarına alınan bu Bu hüzzam şarkı,25 yıl aradansonra ilk kez TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan SÖNMEZ tarafındanokundu.1986'da Mersin Türk Sanat Müziği Derneği Koro şefliği görevine getirildi.1988 de İstanbul'a,Heybeliada H.R.Gürpınar Lisesi Fransızca öğretmenliğineatandı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. AyhanSONGAR 'ın daveti üzerine,Cerrahpaşa Üniversinde çalışmalarını sürdürenOruçGüvenç'in TÜMATA (Türk Müziği Araştırma) grubu içerisinde yer alarakPENTATONİK müzik ça-lışmalarına katıldı.Mimar ve nota hattatı Hoca Yusuf ÖMÜRLÜ 'nün KUBBEALTI MÛSİKÎ ENSTİTÜSÜ'ndeki müzik çalışmalarına korist olarak katıldı.Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısıdan topladığı yüzlerce kitap ve dergiyle,TürkMûsikîsi kitaplığını kurdu.MESAM (Mûsikî Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve ANSAN (Antalya SanatçılarDerneği) üyesidir.1992 yılında MERSİN BAHÇELİEVLER MÛSİKÎ DERNEĞİ KOROSU ve AVNİANIL KİTAPLIĞINI kurdu.1994 yılında Prof.Dr.Alâeddin YAVAŞCA'yı Mersine davet ederek adına,onuneserlerinden bir repertuarla Mersin Kültür Merkezinde ANKARA DEVLET KLA-SİK TÜRK MÜZİĞİ KROSU sazlarının da katılımıyla bir konser verdi.Avni Anıl ve Cinuçen TANRIKORUR 'u gibi üstâdları Mersin'e davet etti resitalve konserler düzenledi.2003 yılında Adana'da düzenlenen,Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 80.yılıALTIN KOZA Türk Sanat Müziği Beste yarışmasında,sözleri Cumali KARATAŞ'aait'' TUTSAM O İPEK ELİNİ ''adlı hüseynî-düyek bestesiyle, 210 eser arasındaALTIN KOZA Birinçilik ödülüne layık görüldü.2005 de emekli oldu,Antalya'ya yerleşti.Burada fasıl topluluklarında pr0-fesyonel ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.Antalya Mevlâna Kültür ve Sanat Vakfında(MEKÜSAV) Mevlevî Âyini icrâla-rına kûdümzen ve bendirzen ve olarak katıldı.Vakıfta Kü-düm dersleri verdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARIicrâ heyetine yapılan sınavı kazanarak ney ve kudüm sanatçısı olarak girdi.İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARINDA kudüm ve Ud dersleri eğit-menliği görevine getirildi.Konservatuvar öğrencilerine Kudüm,Bendir ve Uddersleri verdi.ANTALYA YENİ YÜKSEKTEPE Felsefe Okulunda ud, ney ve kûdüm dersleri verdiADIM DANS VE SANAT MERKEZİ 'nde repertuvar,usûl ve şan hocalığı yaptıANŞOYAD (Antalya Şair Ozan Yazar Ressam ve Bestekârlar Derneği) KlasikTürk Müziği Korosunu kurdu ve şefliğini yaptı.AntalyaTürk Müziği Günlerin sanat danışmanlığı görevinde bulundu.ASMEK bünyesinde(Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek EdindirmeKursu)10 yıl süreyle ney ve kudüm kursu usta öğreticiliği yaptı.Öğrencileriylekonserler sergiledi.Hazırladığı Sufiney 99 projesi kapsamında,ANTALYA NEYHÂNE SAZENDELERİtopluluğunu kurdu.Sanat yönetmenliğini kendisinin yaptığı 40 kişişilik bir topluluk ile,ANTALTA8.TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİNDE görsel ağırlıklı bir müzikal sunum gerçekleştirdi.Hazırladığı SUFÎNEY 99 projesi kapsamında,Üstad neyzenleri Antalya KaratayMedresesinde Ney sevdalıları ile buluturdu.Bu proje kapsamında ilk buluşmalarNeyzen Kaşif DEMİRÖZ ve Celaleddin BİÇER ile eğitim ve resitaller verilerek gerçekleştirildi.2010 yılında ANSAN TSM KOROSUNU(Antalya Sanaatçılar Derneği) kurdu.Antalya Türk Müziği Günlerinde bir konser gerçekleştirildi.2012 Yılında GÜLNİHAL TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU nu kurdu.2013 Yılında Antalya senfoni orkestrasının MEVLÂNA konserinde kudümzen olarak iştirak etti.2014 Yılında KARATAY MESRESESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU ve KA-RATAY MEDRESESİ TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞUNU kurdu ve ATSOsponsorluğundaki AntalTürk Müziği günlerinde konserer verdi2015 Yılında Antalya düzenlenen 1. ve 2.ALTIN NOTA BESTE YARIŞMASINDA(NO-TALYA) seçici kurulda ve final jürisinde görevler aldı.2016 yılında Pir Sema Toluluğu ile, Liyvanya gerçekleştirilenTRAKAİ FES-TİVALİNDE sema törenlerine kudümzen olarak katıldı.Türk Müziği kompozisyon dersleri verdi.TRT repertuvarında eserleri olan bir-çok besteci yetiştirdi.TRT repertuarında,güftesini kendisinin de yazdığı 20 adetbestesi bulunmaktadır.Şiir de yazan bestekârın,sözleri kendisine,müziği Turhan TAŞAN'a ait, ''Terk EdipGidersen Bilki Yaşmam'' adlı şarkı İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmeztarafında seslendirilmiştir.Bestelerinin bazıları,Gökhan SEZEN,Ela ALTIN,Ümit KOROĞLU,Melihat GÜL-SES,Esra İÇÖZ ,Sinem SEVİNDİK,Cengizhan SÖNMEZ,Zeki TOPÇUOĞLU,Ceyda OKANNurtan DEMİRKOL ve Rengin Uyar KÖKTEN gibi TRT nin usta sanatçıları tarafından seslendirildi.Halen Antalya'da MUSTAFA COŞKUN TÜRK MÜZİĞİTOPLULUĞU nun şefliğini yapmakta olup ve YENİ ŞARKILAR konseptinde konserlervermektedir.Mustafa COŞKUN 40 yıla yakın bir süredir,kendisini Türk Mûsikîsine adamış,on-larca konser yönetmiş ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir.Evrim ve Engin isimli 2 çocuk babasıdır,Antalya'da yaşamını sürdürmektedir.TRT REPERTUVARINDAKİ BESTELERİ:1.Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin.HÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKITRT Rep No:12936Güfte: Nâdide Gülpınar2.Issız geceler rûhuma hicrân oluyorkenKARCIĞAR-AKSAK ŞARKITRT Rep No: 12939Güfte:Enver Öncü3.Bir serapsın gözlerimdeNİHAVEND-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 15020Güfte:Filiz Özgüleç4.Kalbi hicrân yarası sîneyi gam öldürürHÜZZÂM-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 15805Güfte:Nâdide Gülpınar5.Alınyazımsın nasıl sileyimHÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 15806Güfte:Hülya Özel6.Sana cân-ı gönülden vuruldumTRT Rep No:15969HİCÂZ-DÜYEK ŞARKIGüfte:Nilgün Yıldıran7.Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladımUŞŞAK-DEVR-İ HİNDÎ ŞARKITRT Rep No: 16919Güfte:Kanûnî Sultan Süleyman(Muhibbî)8.Aşkı kokladığım güller.KÜRDÎLÎHİCÂZKÂR-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 17776Güfte:Celâl KALEZÂDE9.Görmezlikten gelme cânânım beniNİHÂVEND-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 17976Güfte:Muallâ Yasdıman10.Öyle bir mevsim ki gönlümNİHÂVEND-MÜSEMMEN ŞARKITRT Rep No: 21998Güfte: Güler Turan11.Nar çiçeği dudaklarınRAST-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 22188Güfte: Nâdide Gürpınar12.Bûselerin cânânım yakıyor hâlâ beniMUHAYYERKÜRDÎ-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 22189Güfte:Mualla Yasdıman13.Sana duydularımı Sana hasretimi(KİM BİLİYOR)HÜSEYNİ-NİM SOFYANTRT Rep No: 22744Güfte:Nazan Şara Şatana14.Rüzgârlar eserken şimdi bu yerdeMAHUR-DÜYEKTRT Rep No: 22947Güfte: Güleda Keleş15.Rahat olsun yüreğin işte sabah oluyorHÜZZAM-DÜYEKTRT Rep No: 22979Güfte: Sevinç Atan16.Gidiyorsan terk edip artık ben hiç gülememMAHUR-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 23426Güfte:Mustafa Coşkun17-Sende kalan gönlüme kaş çatma incinirimKÜRDİLİHİCAZKAR-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 23494Güfte:Suna Hezer18.Rûhumda çerçeven resminle dolduNİHÂVEND-DÜYEK ŞARKITRT Rep No: 23576Güfte:Köksal Gündooğdu19.Bir tatlı gülüşle kalbimi çaldınACEMAŞİRAN-AKSAK ŞARKITRT Rep No:23613Güfte:Yurdagül Tepebaşı20.Tutsam o ipek ekiniHÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKITRT Rep No:23614Güfte:Cumali Karataş21.Açma gönül yaramı için için kanıyorHÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKITRT Rep No:23676Güfte:Ahmet Erdoğan22.Günlerdir ne gelen ne soran olduZİRGÜLELİ SUZİNÂK ŞARKITRT Rep No:23712Güfte:Recep Gayretli

Bestekâr

Top Bottom