Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45085
Reactions
317
Eser:
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi

Bestekâr:
Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:
Şarkı

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 8313 -
v8 | Notlar: Defterin başında "Nuri Halil Poyraz'ın el yazısı Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notu vardır. Diğer Bilgiler: D-16/17 s.22-23
v9 | Notlar: Defterde bestekarı Haşim Bey olarak yazılmıştır. Defterin başında "Haluk Güneyli'den Mart 1990" notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-61/95 s.157
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
90
Reactions
128
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Diğer bilgiler kısmına ek yapmak isterim. V3 notasında bestekar Hacı Arif Bey olarak aktarılmış. Rıfat Bey, Haşim Bey, Hacı Arif Bey... Artık kim bestelediyse, ruhu şad olsun. Zira pek güzel bir eser :)

İlginçtir, icrasını paylaştığım Tahir Karagöz de eseri Hacı Arif Bey'e ait olarak sunuyor.

 
Messages
90
Reactions
128
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Eyvallah hocam. Aktarım zincirinden haberdar değildim, çok teşekkür ederim. Bu arada benim kitaplığımda da yalnızca 2. cildi mevcutmuş. Güçlerimizi birleştirelim hocam :) Ben hemen inceledim ama 2. ciltte maalesef eseri bulamadım. Mecmua-i Arifi'de var mıdır acaba? Bir bakayım.
 
Messages
90
Reactions
128
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Eseri H. 1290 (1873-74) tarihli Mecmua-i Arifi'de bulamadım. Gerçi iki farklı baskısı varmış, ben Atatürk Kitaplığı versiyonunu bulup incelemiştim. Eğer içerik aynıysa, durum budur. Ama eserin bu mecmuada yer almaması net bir şey söylemez. Zira Arif Bey'in 1885 yılında öldüğü düşünülürse, onun bu eseri mecmuanın yayınlanmasından sonra 10 yıl kadar bir zaman içerisinde bestelemiş olması ihtimali ortaya çıkar. Ve tabi hatırlamak gerekirse bu mecmua, birçok kaynakta yanlış yazıldığı gibi "yalnızca Arif Bey'in kendi eserlerinin güftelerini" içermiyor. Arif Bey kendi zevkinden hareketle, içerisinde kendi eserlerinin de olduğu birçok bestekarın eserlerini de ihtiva eden bir mecmua derlemiştir. Bu bilgilerle, Arif Bey'in bu eseri beğenmeyip derlemesine almamış olma ihtimali de düşünülebilir. Hasılı, elde var sıfır :) Takatim olursa 19.yy güfte mecmualarını bir tarayacağım.
 
Top Bottom