Bestekâr
Şakir Ağa (Tanburi, Kemani, Hacı İzzet)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Ferahnak
Form
Şarkı
Usûl
Aksak Semai(Ağır)
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Top Bottom