Bestekâr
Mehmet Efendi (Balıkçı, Hafız)
Güfte Sâhibi
Mehmed Celaleddin Dede (Şeyhî)
Makam
Rast-ı Cedid
Form
Şarkı
Usûl
Düyek
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1243
Reactions
2137
Güfte Celaleddin Dede'nin imiş.

Arapça ve Farsça bilen Mehmed Celâleddin Dede “Şeyhî” mahlasıyla bazı manzumeler kaleme almıştır. Sadettin Nühzet Ergun’un naklettiği, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hakkındaki iki rubâî dahil beş manzumesinden biri Balıkçı Hâfız Mehmed Efendi tarafından bestelenen, “Ey andelîb-i hoşnevâ” mısraı ile başlayan rast-ı cedîd şarkıdır (Türk Şairleri, II, 942-943).
 
Top Bottom