Messages
1553
Reactions
1982
Buraya kayıtlarda var olan fasılları yazacağım. Böylece Divan Makam Arşivi'nde hangilerinin bulunduğunu göreceğiz ve eksik parçaları toplayacağız :)

🎼 Şamlı İskender Faslı (45 Fasıl)

Fasıl Numarası ve İsmiBulunabilirlikBağlantı
1. Suzinak 32 yüzde 22 parça
❌
2a. Nihavend 32 yüzde 22 (23) parça
✔​
Nihavend Faslı (Şantürk - Şamlı İskender No 2a) - Muhtelif - Nihavend
2b. Nihavend 26 eser 32 yüz
❌
3a. Uşşak 32 yüzde 23 parça
❌
3b. Uşşak (ikinci basım) 47 yüzde 39 parça
✔​
Uşşak Faslı (Şamlı İskender Faslı No 3b) - Muhtelif - Uşşak
3c. Uşşak 24 eser 32 yüz
❌
4. Karcığar 32 yüzde 22 parça
✔​
Karcığar Faslı (Şamlı İskender Faslı No 4) - Muhtelif - Karcığar
5a. HicazkarKürdi (Kürdili Hicazkar) 32 yüzde 20 parça
❌
5b. HicazkarKürdi (Kürdili Hicazkar) (1927) 56 yüzde 47 parça
✔​
Kürdili Hicazkar Faslı (Şamlı İskender Faslı No 5b) - Muhtelif - Kürdili Hicazkar
5b. HicazkarKürdi (Kürdili Hicazkar) 24 eser 32 yüz
❌
6a. Hicaz 32 yüz
❌
6b. Hicaz (İkinci Basım) 48 yüzde 32 parça
✔​
Hicaz Faslı (Şamlı İskender Faslı No 6b) - Muhtelif - Hicaz
6c. Hicaz 48+2 yüzde 31 parça
✔​
Hicaz Faslı (Şamlı İskender Faslı No 6c) - Muhtelif - Hicaz
6d. Hicaz 20 eser 32 yüz
❌
7a. Hüzzam 32 yüzde 22 parça
✔​
Hüzzam Faslı (Şamlı İskender Faslı No 7a (Eksik Sayfa)) - Muhtelif - Hüzzam
7b. Hüzzam (ikinci basım) 56 yüzde 44 parça
❌
7c. Hüzzam 25 eser 32 yüz
❌
8a. Hüseyni 32 yüz
❌
8b. Hüseyni (İkinci Basım) 48 yüzde 36 parça
✔​
Hüseyni Faslı (Şamlı İskender Faslı No 8b) - Muhtelif - Hüseyni
8c. Hüseyni 28 eser 32 yüz
❌
9. Hicazkar 32 yüzde 27 parça
❌
10a. Saba 32 yüzde 27 parça
❌
10b. Saba (ikinci basım) (1926) 48 yüzde 39 parça
✔​
Saba Faslı (Şamlı İskender Faslı No 10b) - Muhtelif - Saba
11a. Mahur 32 yüzde 27 parça
✔​
Mahur Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 11a) - Muhtelif - Mahur
11b. Mahur (ikinci basım) 32 yüzde 27 parça
❌
11c. Mahur 32 yüz 31 eser
❌
11d. Mahur 32 yüz 27 eser
❌
12a. Acem Aşiran 32 yüzde 28 parça
❌
12b. Acem Aşiran 32 yüz 26 eser
✔​
Acemaşiran Faslı (Şamlı İskender Faslı No 12b) - Muhtelif - Acem Aşiran
13a. Şedaraban 32 yüzde 28 parça
✔​
Şedaraban Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 13a) - Muhtelif - Şedaraban
13b. Şedaraban (İkinci Basım) 47 yüzde 42 parça
✔​
Şedaraban Faslı (Şamlı İskender Faslı No 13b) - Muhtelif - Şedaraban
14. Yegah 32 yüzde 29 parça
✔​
Yegah Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 14) - Muhtelif - Yegah
15. Ferahnak 32 yüzde 28 parça
✔​
Ferahnak Faslı (Şamlı İskender Faslı No 15) - Muhtelif - Ferahnak
16. Acem Kürdi (1921) 32 yüzde 27 parça
✔​
Acem Kürdi Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 16) - Muhtelif - Acem Kürdi
17. Tahir Buselik (1921) 32 yüzde 26 parça
❌
18. Bestenigar (1921) 32 yüzde 26 parça
✔​
Bestenigar Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 18) - Muhtelif - Bestenigar
19a. Rast (1922) 32 yüzde 25 parça
❌
19b. Rast (İkinci Basım) 40 yüzde 32 parça
✔​
Rast Faslı (Şamlı İskender Faslı No 19b) - Muhtelif - Rast
19c. Rast 32 yüz 24 eser
❌
20a. Muhayyer 32 yüzde 27 parça
✔​
Muhayyer Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 20a) - Muhtelif - Muhayyer
20b. Muhayyer (1959) 32 yüz 27 eser
❌
21. Isfahan 36 yüzde 25 parça
✔​
Isfahan Faslı (Şamlı İskender Faslı No: 21) - Muhtelif - Isfahan
22a. Suzidil 32 yüzde 25 parça
❌
22b. Suzidil (ikinci basım) 40 yüzde 22 parça
✔​
Suzidil Faslı (Şamlı İskender Faslı No 22b) - Muhtelif - Suzidil
23a. Köçekçe 1. ve 2. Takım [Birinci takım 13 Raks Havasını Muhtevidir, 32. yüzde 30 haziran 922 (yazıyor)] 32 yüz
✔​
Karcığar Köçekçe Faslı (Şamlı İskender Faslı No 23a) - Belirsiz - Karcığar
23b. Karcığar Köçekçe Takımı 31 yüz
❌
24. Şevkefza 32 yüzde 26 parça
✔​
Şevkefza Faslı (Şamlı İskender Faslı No 24) - Muhtelif - Şevkefza
25a. Ferahfeza 32 yüz
❌
25b. Ferahfeza (1926, ikinci basım) 48 yüzde 34 parça
✔​
Ferahfeza Faslı (Şamlı İskender Faslı No 25b) - Muhtelif - Ferahfeza
26. Müstear 32 yüzde 25 parça
✔​
Müstear Faslı (Şamlı İskender Faslı No 26) - Muhtelif - Müstear
27. Dügah 32 yüzde 25 parça
✔​
Dügah Faslı (Şamlı İskender Faslı No 27) - Muhtelif - Dügah
28. Eviç 32 yüzde 23 parça
✔​
Eviç Faslı (Şamlı İskender Faslı No 28) - Muhtelif - Eviç
29. Şehnaz 32 yüzde 29 parça
✔​
Şehnaz Faslı (Şamlı İskender Faslı No: 29) - Muhtelif - Şehnaz
30. Sultani Yegah 32 yüzde 29 parça
✔​
Sultani Yegah Faslı (Şamlı İskender Faslı No 30) - Muhtelif - Sultani Yegah
31. Tarz-ı Nevin 32 yüzde 28 parça
❌
32. Hüseyni Aşiran 35 yüzde 27 parça
✔​
Hüseyni Aşiran Faslı (Şamlı İslender Faslı No 32) - Muhtelif - Hüseyni Aşiran
33. Hisar Buselik 32 yüzde 28 parça
✔​
Hisar Buselik Faslı (Şamlı İskender Faslı No 33) - Muhtelif - Hisar Buselik
34. Saba Zemzeme 32 yüzde 24 parça
✔​
Saba Zemzeme Faslı (Şamlı İskender Faslı No 34) - Muhtelif - Saba Zemzeme
35. Nişaburek 32 yüzde 25 parça
✔​
Nişaburek Faslı (Şamlı İskender Faslı No 35) - Muhtelif - Nişaburek
36. Segah 40 yüzde 26 parça
✔​
Segah Faslı (Şamlı İskender Faslı No 36) - Muhtelif - Segah
37. Evcara 32 yüzde 23 parça
✔​
Evcara Faslı (Şamlı İskender Faslı No 37) - Muhtelif - Evcara
38. Neveser (1925) 32 yüzde 21 parça
✔​
Neveser Faslı (Şamlı İskender Faslı No 38) - Muhtelif - Neveser
39. Nikriz (1926) 40 yüzde 39 parça
✔​
Nikriz Faslı (Şamlı İskender Faslı No 39) - Muhtelif - Nikriz
40. Buselik (1926) 48 yüzde 35 parça
✔​
Buselik Faslı (Şamlı İskender Faslı No 40) - Muhtelif - Buselik
41. Beyati Araban 32 yüzde 27 parça
✔​
Beyati Araban Faslı (Şantürk - Şamlı İskender Faslı No 41) - Muhtelif - Bayati Araban
42. Beyati ?
❌
43. Rahatülervah ?
❌
44. Dilkeşhaveran ?
❌
45. Şehnaz Buselik ?
❌

🎼 Osmanlı Musiki Dosyası

Udi Sami Bey'in (1874-1939) 1910 ile 1914 yılları arasında on beş günde bir yayınladığı formalar (tanesi 15 kuruş) fasıl düzeni gösterir. Her formanın ön kapak içinde yinelenen açıklaması şöyledir: "İki kısımdan mürekkeb olan işbu eserin birinci kısmını teşkil eden ...(aşağıdaki makam isimleri)... fasıllarını ve her faslın peşrev ve saz semaisi besteleriyle beste semaileri ve müntehab şarkılarından mürekkeb ve her forması sekiz kebir sahifeyi havi olarak peyderpey forma forma mevki-i intişara vaz ile bunu müteakiben karie-yi muhteremeden göreceğim teşvik ü tergib üzerine diğer ikinci kısmına da forma-forma devam edcceğimi arz ederim."

Fasıl Numarası ve İsmiBulunabilirlikBağlantı
Beyati Araban (1. Forma)
✔​
Beyati Araban Faslı (Osmanlı Musiki Dosyası Forma 1) - Muhtelif - Bayati Araban
Sultani Yegah (4. Forma)
❌
Osmanlı Musiki Dosyası Forma 4 Birinci Kısım | Nadir Kitap(200₺)
Şehnaz Buselik (2. Forma)
✔​
Şehnaz Buselik Faslı (Osmanlı Musiki Dosyası Forma 8)- Muhtelif - Şehnaz Buselik
Neva (?. Forma)
❌
Rast (?. Forma)
❌
Sazkar (?. Forma)
❌
Irak (?. Forma)
❌
Uşşak (?. Forma)
❌
Müstear (?. Forma)
❌
Gerdaniye (?. Forma)
❌
Hicaz (?. Forma)
❌
Ferahfeza (?. Forma)
❌
Dügah (?. Forma)
❌
Isfahan (?. Forma)
❌
Yegah (?. Forma)
❌
Hüseyni Aşiran (?. Forma)
❌
Nihavend (?. Forma)
❌
Muhayyer (?. Forma)
❌
Hisar (?. Forma)
❌
Suzidilara (?. Forma)
❌
Hicazkar (?. Forma)
❌
🎼 Musıkî-yi Osmanî Cemiyeti

Fasıl Numarası ve İsmiBulunabilirlikBağlantı
Şehnaz Faslı No: 1
❌
Buselik Faslı No: 3
✔​
Buselik Faslı (Musıkî-yi Osmanî Cemiyyeti No 3) - Muhtelif - Buselik
Saba Faslı No: 17
❌
🎼 Şamlı Selim Fasıl Dizisi

Fasıl Numarası ve İsmiBulunabilirlikBağlantı
1a. Rast Faslı (22 parça notadan müretteb) (genel dizilişte 91)
1b. Rast Faslı, 32 yüzde 22 parça, 5 guruş
2a. Uşşak Faslı (37 parça) (genel dizilişte 92)
2b. Uşşak, 48 yüz, Galata'da Karacaoğlu Matbaası'nda
✔​
Uşşak Faslı (Şantürk – Şamlı Selim Faslı No 2) - Muhtelif - Uşşak
2c. Uşşak, 34 yüzde 18 parça (mavi kapaklı) 5 guruş
2d. Usşak Faslı, 16 yüzde 13 parça, 20 guruş (Cumhuriyet Dönemi)
3a. Hicaz Faslı (37 parça) (genel dizilişte 93)
3b. Hicaz, 32 yüzde 19 parça, 5 guruş, Matbaa-yı Karacaoğlu
3c. Hicaz Faslı, 16 yüzde 13 parça (Cumhuriyet Dönemi)
4. Karcığar Faslı, 48 yüz (31 parça) (genel dizilişte 94)
5. Hüzzam 48 yüz, 5 guruş (genel dizilişte 95)
✔​
Hüzzam Faslı (Şamlı Selim Faslı No 5) - Muhtelif - Hüzzam
6a. Suznak (25 parça genel dizilişte 96)
✔​
Suzinak Faslı (Şamlı Selim Faslı No 6) - Muhtelif - Suzinak (?)
6b. Suznak, (24 yüzde 15 parça) (yeşil kapaklı) 5 guruş
✔​
Suzinak Faslı (Şamlı Selim Faslı No 6) - Muhtelif - Suzinak (?)
7. Nihavend, 32 yüzde 24 parça (mavi kapaklı) 5 guruş
8. Hicazkarıkürdi, 32 yüzde 24 parça, 5 guruş
9. Hüseyni, 5 guruş
🎼 Udi Arşak Çömlekçiyan Fasıl Defterleri

http://static.dergipark.org.tr/article-download/4021/4f7e/4646/imp-JA22HS84NM-0.pdf?


Fasıl Numarası ve İsmiBulunabilirlikBağlantı
1a. Rast, (1. baskı), 64+4 yüz
1b. Rast Faslı (2. baskı; 1 şubat 1340/1924), 64 yüz,
100 kuruş
2. Hüzzam 80 yüz, 100 kuruş
✔​
Hüzzam Faslı (Udi Arşak Çömlekçiyan Faslı No 2) - Muhtelif - Hüzzam
3. Hicaz Faslı 96 yüz, 120 kuruş
4a. Ferahnak Faslı (l. baskı), 32 yüz, 60 kuruş
4b. Ferahnak Faslı (2. baskı; 1 haziran 1340 /1924), 32 yüz, 60
kuruş
5. Acemaşiran Faslı, 32 yüz, 70 kuruş
6. Hüseyni Faslı, 64 yüz, 100 kuruş
✔​
Hüseyni Faslı (Udi Arşak Çömlekçiyan Faslı No 6) - Muhtelif - Hüseyni
7. Uşşak Faslı, 96 yüz, 120 kuruş
8. Kürdilihicazkar Faslı, 80 yüz, 120 kuruş
9. Suzinak Faslı {25 nisan 1922), 48 yüz, 60 kuruş
10. Nihavend Faslı, 48 yüz, 60 kuruş
11. Hicazkar Faslı (I şubat 1339 /1923), 48 yüz, 60 kuruş
✔​
Hicazkar Faslı (Udi Arşak Çömlekçiyan Faslı No 11) - Muhtelif - Hicazkar
12. Karcığar Faslı (1 haziran 1341 /1925), 80 yüz, 120 kuruş
✔​
Karcığar Faslı (Udi Arşak Çömlekçiyan Faslı No 12) - Muhtelif - KarcığarKaynak: http://static.dergipark.org.tr/article-download/4021/4f7e/4646/imp-JA22HS84NM-0.pdf?
 
Last edited:
Messages
1553
Reactions
1982
Şamlı İskender’in Müntehebat yayınlarından Suzinak (No: 1), Hicazkar (No: 9), Tahir Buselik (No: 17), Tarz-ı Nevin (No: 31), Beyati (No: 42), Rahatülervah (No: 43), Dilkeşhaveran (No: 44) ve Şehnaz Buselik (No: 45) fasılları yok maalesef :( İSAM’da ve Atatürk Kitaplığı’nda yok, başka arşivde olma ihtimali var mı?
 
Last edited:
Messages
29
Reactions
63
Aha, sanırım yardımcı olabilirim: Yıllar içinde Şamlı İskender fasıllarının tamamını ve ayrıca Udi Arşak'ın yayınladığı bazı eksikleri toplayabildiğimi düşünüyorum.

(Aha, I think I can help: over the years I think I was able to collect all of the Şamlı İskender fasıllar and some of the missing ones published by Udi Arşak.)

Ama 42 ve daha yüksek sayıların yayınlandığından emin değilim...

(But I am not sure numbers 42 and higher were ever published...)

Biraz zamanım olduğunda taramaya başlayacağım!

(I will start scanning when I have some time !)
 
Messages
1553
Reactions
1982
Aha, sanırım yardımcı olabilirim: Yıllar içinde Şamlı İskender fasıllarının tamamını ve ayrıca Udi Arşak'ın yayınladığı bazı eksikleri toplayabildiğimi düşünüyorum.

(Aha, I think I can help: over the years I think I was able to collect all of the Şamlı İskender fasıllar and some of the missing ones published by Udi Arşak.)

Ama 42 ve daha yüksek sayıların yayınlandığından emin değilim...

(But I am not sure numbers 42 and higher were ever published...)

Biraz zamanım olduğunda taramaya başlayacağım!

(I will start scanning when I have some time !)
Merhabalar, fasikülleri tarayabildiniz mi? Çok teşekkür ederim :)
 
Top Bottom