Bestekâr
C. Enes Ergür
Güfte Sâhibi
Fasih Ahmed Dede
Makam
Uşşak
Form
İlahi
Usûl
Sofyan
Kaynak
Dil Beyti, nihavend (adlı üyemiz)
Messages
125
Reactions
136

Reputation:

Eser:
Bu matemde olan derd ile hicrane deva olmaz

Bestekâr:

Güftekâr:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz
Hüseyn ile Hasen'dir ol Resûl'ün kurretü'l ayni
Sevenler âl ü evlâdı eşiğinden cüdâ olmaz
Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur âyin buna illâ ve lâ olmaz
Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz
Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Derûnhân

Admin
Staff member
Messages
491
Reactions
408
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Bu kaynağı ilk defâ görüyorum, iyi ki bu eseri eklemişsiniz. Düzenlemeleri yaptım.

Siz olmasanız bu site ne yapardı acaba :).
 
Top Bottom