Bestekâr
C. Enes Ergür
Güfte Sâhibi
Fasih Ahmed Dede
Makam
Uşşak
Form
İlahi
Usûl
Sofyan
Kaynak
Dil Beyti, nihavend (adlı üyemiz)
Mesajlar
105
Tepki Puanı
107

Seyir:

Eser:
Bu matemde olan derd ile hicrane deva olmaz

Bestekâr:
C. Enes Ergür

Güftekâr:
Fasih Ahmed Dede

Makam:
Uşşak

Form:
İlahi

Usûl:
Sofyan

Güfte:
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz
Hüseyn ile Hasen'dir ol Resûl'ün kurretü'l ayni
Sevenler âl ü evlâdı eşiğinden cüdâ olmaz
Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur âyin buna illâ ve lâ olmaz
Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz
Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz

Kaynak:
 

Bütün Ekli Dosyaları İndir

Moderatörün son düzenlenenleri:

Derûnhân

Admin
Yönetici
Mesajlar
284
Tepki Puanı
177
Website
link
Facebook
link

Seyir:

Bu kaynağı ilk defâ görüyorum, iyi ki bu eseri eklemişsiniz. Düzenlemeleri yaptım.

Siz olmasanız bu site ne yapardı acaba :).
 
Üst Alt