Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
212
Last edited by a moderator:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
967
Reactions
1388
Age
30
Yahu bu anlayışla çok anlamsız değişiklikler yapılmış. “Öpsem seni doyunca” “görsem seni doyunca” yapılmış. Olacak iş değil. Bu güfteyi Hafız Post, Itri, Receb Çelebi ve Dede Efendi bestelemiş. Bu zatların hiçbirinin aklına böyle bir değişiklik gelmemiş, 20. yüzyılın ortalarından sonra bizim aklımıza geliyor. Bu güfteler 1950’lerden itibaren radyo notlarında değiştirilmeye başlanmış. Artık itibara hacet yok. Asıllarını yazmalıyız.
 
Messages
81
Reactions
254
Öyle görünüyor hocam. 3. notta Alaeddin Hoca ''gül dîdeden'' yazmış, dîdenin ilk defa güle benzetildiğini gördüm. :) Yorumsuz. 1. notta ise ''gelmemeden'' yazıyor. Bu hâliyle zaten hiç bir mânâsı yok.
Alaeddin Yavaşça idaresinde Erkekler Korosu okumuş bu eseri. Sözlerde de denetimden geçebilecek şekilde ufak değişiklikler yapılmış.
 
Top Bottom