Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Tahir Efendi (Baba, Halifezade)
Makam
Saba
Form
Ağır Semai
Usûl
Aksak Semai(Ağır)
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
116

Reputation:

Eser:
Bilindi buseye yok yarin izni

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Tahir Efendi - Baba, Halifezade

Makam:
Saba

Form:
A.S.

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 1650 -
 

Download all Attachments

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
673
Reactions
902
Age
30

Reputation:

Yahu bu anlayışla çok anlamsız değişiklikler yapılmış. “Öpsem seni doyunca” “görsem seni doyunca” yapılmış. Olacak iş değil. Bu güfteyi Hafız Post, Itri, Receb Çelebi ve Dede Efendi bestelemiş. Bu zatların hiçbirinin aklına böyle bir değişiklik gelmemiş, 20. yüzyılın ortalarından sonra bizim aklımıza geliyor. Bu güfteler 1950’lerden itibaren radyo notlarında değiştirilmeye başlanmış. Artık itibara hacet yok. Asıllarını yazmalıyız.
 
Messages
34
Reactions
98

Reputation:

Öyle görünüyor hocam. 3. notta Alaeddin Hoca ''gül dîdeden'' yazmış, dîdenin ilk defa güle benzetildiğini gördüm. :) Yorumsuz. 1. notta ise ''gelmemeden'' yazıyor. Bu hâliyle zaten hiç bir mânâsı yok.
Alaeddin Yavaşça idaresinde Erkekler Korosu okumuş bu eseri. Sözlerde de denetimden geçebilecek şekilde ufak değişiklikler yapılmış.
 
Top Bottom