Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1240
Reactions
1435
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Bu iki eser aynı aranağmeyi kullanıyor, hangisine ait bu aranağme merâk ettim. Veyâ belki başka bir eserden de alınmış olabilir? Bilen biri var mıdır?

Tabii her notada bu aranağme geçmiyor, yâni tam olarak kaynak olan hangisi belli değil. Yaş olarak baktığımızda Hacı Ârif Bey'inki daha erken olması gerekiyor ama onun notalarında da Lavtacı Hristo da diyor. Yaş olarak pek fark etmiyor ama burada notaya alanlar bir yerde hatâ yapmışlar.

Siz ne diyorsunuz?

Nota:
Söyle Nedir Bais-i Zarın Gönül - Arif Bey (Hacı) - Nihavend | Eser (Nota) Arşivi

Örnek:
Nota:
Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Sarkis Sucuyan (Kemani) - Nihavend | Eser (Nota) Arşivi

Örnek:

 
Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1518
Reactions
1414
YouTube
link

Reputation:

Mevlevî Âyinlerinin üçüncü selâmlarında bir takım aranağmelerin bir çok âyinde kullanıldığını biliyorum. Burda da aynı durum var. Kimseye etmem şikâyet notalarının hemen hepsinde ara nağme yazılmış fakat diğer şarkıda bazı notlarda yok belki bu biraz yardımcı olabilir. Büyüklerimiz daha iyi bilirler.
 

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1240
Reactions
1435
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Dediğiniz doğru ancak ilk kaydı okuyan Bekir Sıdkı Sezgin olunca insan şüpheleniyor o meşhur ezgi o esere mi ait diye.
Ayrıca dediğim gibi Hacı Ârif Bey daha önceden yaşamış olduğu için notalara bakarsak o ezginin "Kimseye Etmem Şikâyet" adlı esere ait olmadığı mantığına varabiliriz, yâni o kadar sene boyunca o meşhur ezgi araklanmış ve o eserle çalınıyor olmuş oluyor.

Ya da notaya alanlar bir şey yapmış. Ezgi o kadar güzel ve meşhur olmasa tamam ama meşhur olunca insan merak ediyor.
 
Last edited:

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
408
Reactions
765

Reputation:

Eserlerden birinin daha eski olması, aranağmenin esas sahipliği bakımından ona avantaj sağlamayabilir. Cumhuriyet öncesi dönemde, biliyorsunuz, meşk geleneği yaygın ve nota pek kullanılmıyor. Bu iki faktör sebebiyle aranağmelerin kaybolup gitmesi az bir ihtimal değil.
 

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1240
Reactions
1435
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Her iki taraf için mantıklı argümanlar var. Bence de eserin eski olması, aranağmenin ona ait olduğunu göstermez çünkü eser eski olabilir ama notalar daha sonradan yazılmış. O yüzden diyorum notaya alanların işi bu bence. Ancak her şekilde meşhur bir aranağme olunca hangi eserden kaynaklandığını merak ettim.

Biraz aradım, bir de bu notası var bizde olmayan:

http://ktp.isam.org.tr/pdfkosal/060_2/060_2_091.pdf

Ben tam kestiremedim ama sanırsam bizde olanlar ile örtüşmüyor, siz ne dersiniz?
 
Top Bottom