Bestekâr
Ali Dede (Nalizade)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Rehavi
Form
Ağır Semai
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Messages
26
Reactions
24
Eser:
Amade olur zevk-i cem'e zumre-i rindan

Bestekâr:
Naili

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:
Rehavi

Form:
Aksak Semai

Usûl:
Ağır Semai

Güfte:
Amade olur zevk-u cem-e zumre-i rindan
Geldi yine ıyd oldu cihan hurrem-i handan
Şimden geru bir sim-zekan gonce dehenle
Meyhaneye azm eyleyelim bi-ser-ü saman

Kaynak:
Nota sayfasında "Ulvi Ergüner'den" ifadesi var

Diğer Bilgiler:
Maalesef bana ileteni hatırlayamadım genelde not alırım ama bu eserde almamışım.
 

Download all Attachments

Top Bottom