Recent content by orkun zafer özgelen

 1. orkun zafer özgelen

  Question Türk Neyi - Arap Neyi Farkı

  Türk neyinde başpare kullanılıyor, Arap neyinde yoktur. Bir de Arap neyi, bizdeki nısfiye gibi ya da kaval gibi daha kısadır. Kanımca birini çalan diğerini de çalabilir.
 2. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  Biliyorum ve zaten başında şunu yazmıştım. Ben teorik tartışma yapabilir miyiz ve yeni bakış açıları katabilir miyiz diye paylaşıyorum :D "İsmail Hakkı Bey'in 1926'da basılan Musiki Tekamül Dersleri adlı makam nazariyat kitabı. Aslında bu kitap çevrilmiştir, fakat ben burada hem aslını...
 3. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Bezm-i Tarab makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam aynı Nihavend makamı gibi olup, farkı ise Neva perdesi yerine Sabâ perdesi, Şûri perdesi yerine Hüseyni perdeleri kullanarak yine makam-ı Nihavendin seyri ile perde-i Rastta karar ider" "Terkip Sûzinâk makamının seyri...
 4. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Makalenin savunucusu değilim ya da benim de tasvip etmediğim söylemler de mevcuttur. Bununla beraber çalışmanın sınırları şu paragrafta belirtilmiş 'Bu çalışmada birçok kaynaktan faydalanılmıştır. Ancak, başlıca üç kaynak, çalışmamıza temel teşkil eder. Birincisi; Hüseyin Saadettin Arel‟in...
 5. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Açıkçası ben sosyal bilimlerin pozitif bilimler kadar keskin olmamakla birlikte, bazı konularda söz söyleme hakkında bilgi sahibi ya da araştıran kişilerin sözünü sakınmaması taraftarıyım. Sonuçta bilimde bir tez öne sürersiniz, onun anti-tezi olur. Bu sosyal bilimlerde çok görülen bir durumdur...
 6. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Vallahi mirim ben bu makaleyi aslında vezin-usul ilişkisi için paylaşmıştım. Bu makaleyi ben yazmadım, dolayısıyla söylediklerinizi üstüme alınmam söz konusu değil elbette. Fakat burada yazarın: "Bu eserlerde âhengi sağlayan en önemli unsur elbette prozodi, yani söz ile müziğin uyumudur. Söz ile...
 7. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Eserleri dönemsel olarak ele almak gerekir, tıpkı tarih gibi. Dede Efendi ya da öncesinde prozodi kavramı zaten yoktu. Mesele eserleri görkemli, ihtişamlı şekilde meydana getirmekti. Özellikle büyük formdaki eserlerde kelimeler öylesine bölünür ki, anlamını zaten bu yüzden bile yitirir. Bunu...
 8. orkun zafer özgelen

  Theory Essay Translation Turkish English Michail Cholevas - Rhythmical And Metric Organisation Of Music Phrases In Taksims (≈Taksimlerde Melodik İfadelerin Ritmik ve Metrik Organizasyonu)

  Verdiğimiz youtube kanalındaki notasyonda yanlışlıklar var. Mesela eklediğim müzik cümlelerini Tanrıkorur noktalı ve staccatolu çalıyor. Taksim notasyonu her zaman mülahazalıdır zaten. Kişiye özel işaret ve semboller de kullanılabilir. Makalede bahsedilen "free rhythm improvisation" hakikaten...
 9. orkun zafer özgelen

  Discussion Türk Makam Müziği - Ne Dinliyorsunuz?

  Ali Ufki Bey'den bu kadar bahsedilmişken. Mezmurlardan beşincisi beni hep etkilemiştir. Bu Goudimel'in 4 sesli koralinden tenor partıdır. Ali Ufki bestelememiştir. Yalnızca çeviri ona aittir, ezgi ise anonimdir. 17. yüzyıldan bir ezgi. Diyeceğim kelîmâtımı Yâ Allah sen eyle irʿâ' Sana...
 10. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Nihavend makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam dört şubeden biri olan Dügâh kolundan Buselik makamını Rast perdesinde icra etmekle olur. Lakin Buselik makamının yani çarı yek perdelerinden farkı olduğundan Buselik makamı sırasına müracaat olunur" "Terkip Neveser makamının...
 11. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Elbette yeni form arayışları olmuştur. Örneğin Methal formu. Ali Rifat Çağatay peşrevlerin yerine daha kısa, küçük usullerin de kullanılabildiği bu formu icat etmiştir. Bu formda Refik Fersan, Alaeddin Yavaşça gibi ustalar da eserler vermiştir. Daha serbesttir peşreve göre ve haneleri yoktur. Ve...
 12. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır?

  Bu sorduğunuz soru o kadar karışık bir olaydır ki, hiç kimse işin içinden çıkamaz. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Böyle bir netlik asla yoktur. Bakın size bir örnek vereyim. Azerbaycan, İran, Suriye, Irak bize yakın makam sistemi de kullanan coğrafyalardır. İnanın bizdeki makam adlarının aynısı...
 13. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  2 ya da 3 hatta zeyl dedikleri kuyruklu peşrevler vardır. Bunları Ali Ufki'de ya da Kantemiroğlu'nda görmekteyiz. Fakat bu formlar tekamülünü Dede Efendi zamanında özellikle tamamlamışlardır. Dede Efendi o yüzden büyük bir bestecidir. Her formun ve bestenin tam olarak şablonunu bestelediği...
 14. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır?

  Her defasında bir anlatamama oluyor sanırım. Ben de bu durumu anlamıyorum açıkçası. Ben anlatamıyorum sanırım. Bizans müziğinde 'makam' ya da makam adları yoktur. Mod üzerine kuruludur. İstabul'un fethinden sonra bu etkileşim içinde kilisede "makam adları" kullanılmıştır. Çünkü tavır ve okuyuş...
Top Bottom