Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1336
Reactions
912
YouTube
link

Reputation:

Benim bildiğim sıralama şöyle:

1. Beste: Yine tâb-ı nigâh-ı hayrete eşk-i kühûl çektim (Darbeyn)
2. Beste: Tâb-ı ruhu sanma dil-i sûzânıma düştü (Berefşân)
Ağır Semâî: Cihânı hüsnüne meftûn iden şûh-i cihânsın sen
Yürük Semâî: Terk eyledi gerçi beni ol mâh-ı cemâlim
 

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1336
Reactions
912
YouTube
link

Reputation:

Birinci beste "Düşmesin miskîn gönüller zülf-i anber-bûlere" olacak sanırım
Teşekkür ederiz bilgi için efendim. Bu takım ile ilgili bilgisi olan hocalarımız ve dostlarımızdan konuyu kesinleştirmek için mâlûmat alırsak çok memnun olurum.
 
Top Bottom