Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236
Eser:
Yıkıldı aşk ile abad gördüğün gönlüm

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Yahyâ Nazîm Efendi

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Yusuf Kayya, Musa Kazım Tığlıoğlu | v12
Diğer Bilgiler:​
Arşiv No: 11337 -
v8 | Notlar: Defterin başında "Bir hizmet olmak üzere çalışkan Şark Musiki Cemiyet-i Muhteremesine yazmış olduğum bu kitap acizane takdim kılındı 5 Mart 1930 Sermüezzinlikten mütekaid Kadıköylü Hakkı Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-13/46 s.87-88
v9 | Notlar: Defterin başında "Kemani Bedriye Hoşgör'e ait notalardan 1971 Haluk Güneyli'den" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-34/33 s.68-69
v10 | Notlar: Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım 7.2.1972" notu vardır. Diğer Bilgiler: D-35/205 s.301-302
v11 | Notlar: Defterin başında "Haluk Güneyli'den Mart 1990" notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-60/38 s.80-81
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazel Nazîm merhûma âit ve tamâmı şöyle:

Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm
Gubârı kalmadı bünyâd gördüğün gönlüm


Sadâ-yı perr-i meges şekve-sâz eder şimdi
Figân u nâleye mûtâd gördüğün gönlüm

Ne deyre hayr eder oldu ne hân-kâha henüz
Nedîm-i meclîs-i zühhâd gördüğün gönlüm

Kemend-i aşkına bir şeh-süvârın oldu şikâr
Bu dest-gâhta sayyâd gördüğün gönlüm

Cemâl-i mektebine oldu bir bütün şâkird
Fünûn-ı aşkta üstâd gördüğün gönlüm


Yolunda bir şeh-i hüsnün Nazîm-i zâr gibi
Kul oldu başına âzâd gördüğün gönlüm

Mefâ'ilün/ Fe'ilâtün/ Mefâ'ilün/ Fe'ilün
 
Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Konuya bir adet yeni nota eklendi. Versiyon 12 (v12) üzerinden ulaşabilirsiniz. Notayı yazan Yusuf Kayya Beyefendi'ye ve bizi kırmayıp ilgili notayı bizimle paylaşan Musa Kazım TIĞLIOĞLU Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz.

İcrâ videosu:


Başta icrâ edilen Sultan I. Mahmud'un karcığar peşrevi:
Peşrev - Sultan I.Mahmud - Karcığar
 
Last edited:
Top Bottom