İsmi (Lakabı)
-
Doğum Günü
Belirsiz
Doğum Yılı
Belirsiz
Doğduğu Yer
Belirsiz
Ölüm Günü
Belirsiz
Ölüm Yılı
Belirsiz
Kabrinin Yeri
Belirsiz
Müzikle Bağlantısı
Belirsiz
Müzik Dışı Konumu
Belirsiz
Diğer Özellikleri
-
Yaşadığı Yer
Belirsiz
Asrı
Belirsiz
Anadili
Belirsiz
Hocası
Belirsiz
Talebesi
Belirsiz
Akrabası
-

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
698
Reactions
2158
“(...) son asrın zâkirbaşılarından cidden değerlilerinden biri de Mehmed Şevki Beydir. Tığlızâdelerden olan bu zat, annesinin kardeşleri Mâbeynci Basri ve Hakkı Beylerin delâletleriyle küçük yaşta iken Enderun’a intisab etti. Musiki öğrendi. Bir çok dîni ve lâdînî eser elde etti. Otuz yıl fasılasız bir surette Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergahı’nda ve diğer bir takım kıyâmî ve devrânî dergahlarında zâkirbaşılık etti. Üsküdar’da Ahmediye Mahallesi, camii ve Tekkesi imamı, hatibi ve Şeyhi Rifaiyeden Mahmûd Efendi’nin damadı idi. Onun vefatı üzerine bu dört vazife uhdesine tevcih edildi. 1333 (1914) senesi birinci kânunun sonlarında vefat etti. İmamı ve şeyhi bulunduğu camide medfundur. Şevki Bey kıyâmî ve devrânî zâkirbaşılığında ve nevbezenlikte devrinin mümtaz bir şahsiyeti olduğu gibi mahfuzatının çokluğuyla da tanınmıştı (...)”

Sadettin Nuzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi II, S. 658
 

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
698
Reactions
2158
Biyografide, benim buraya almadığım kısımlar da dahil olmak üzere, ud bahsi hiç yok. Konuyla alakalı diğer başlığa, muhtemel bir biyografi naklediyorum. Belki oradan yürünebilir.
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1264
Reactions
2174
Tiglizade ile meşhur Şevki bey hep birbirine karışmış. Malûm olana ait bir şarkının üzerine Tiglizade yazdığına çok rastlar oldum son bir kaç senedir
 
Top Bottom