Messages
4
Reactions
18

Reputation:

Kaydın Adı:
Şehnaz Şarkı - Mübtelâ-yı derd-i aşkın ile çâk oldum gönül

Kayıtta Yer Alan(lar):
Volkan Yılmaz - İbrahim Suat Erbay

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Niyazi Sayın

Güfte:
Mübtelâ-yı derd-i aşkın ile çâk oldum gönül
Derd-i hicrân ile yandım perişan oldum gönül
Ben feramuş eylemem hiç ol rûyini hep
Mest eden ol gül cemâlin benim olsun ey gönül

Kaynak:
Volkan Yılmaz Youtube Kanalım

Diğer Bilgiler:
Güfte ve Beste : Neyzen Niyazi Sayın
Güfte Tarihi: 20.07.1953
Beste Tarihi:25.07.1953
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom