beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
248
Reactions
289

Reputation:

Kaydın Adı:
Şeh-i künc-i sehâvetsin sen ey şâh-ı keremkârım - Acemaşîrân İkinci Beste

Kayıtta Yer Alan(lar):
Koro

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Dellâlzâde İsmail Efendi

Güfte:
Şeh-i künc-i sehâvetsin sen ey şâh-ı keremkârım
Senin vaktinde bir kimse demez ki ben de bîzârım
Senin zevkin için her gün benim hey hey demek kârım*
Kemâl-i saltanatla çok yaşa şevketli hünkârım

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ey merhamet sahibi padişahım, sen cömertlik hazinesi bir hünkârsın, senin hükümdarlığın altındayken hiç kimse rahatsız olduğunu söylemez. Senin zevkin için her gün “hey hey” demek benim işimdir. Yüce hünkârım, saltanatının kemaliyle sen çok yaşa.

Kaynak:
Hüseyin Kıyak YouTube Kanalı

Diğer Bilgiler:
Muallim İsmail Hakkı Bey’in İSAM Cüneyd Kosal arşivinde bulunan defterinden yazılmış, güfte Hanende mecmuasından tamamlanmıştır. * Bu mısra Hanende mecmuasında “Senin ömrün için her gün du’âhânım şehenşâhım” olarak geçmektedir. Muallim İsmail Hakkı Bey’in defterindeki meyan güftesiyle okunacaktır. Hanendeler Alper Akaryıldız Gizem Coşkun Aybige Demir Okan Hüseyin Kıyak Merve Kıvılcımer Tolga Şekerci Taner Yalçın Filiz Yıldızbaşoğlu Sazendeler Aziz Şükrü Özoğuz (keman) Caner Can (kanun) Ege Gamze Yıldız (tanbur) Mahinur Özüstün (kemençe) Volkan Ertem (viyolonsel)
 
Top Bottom