Bestekâr
Mehmet Bitmez
Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Kürdili Hicazkar
Form
Saz Semaisi
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Doğukan Uzun
Top Bottom