Bestekâr
Göksel Baktagir (Kanuni)
Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Mahur
Form
Saz Semaisi
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Top Bottom