Bestekâr
Arif Bey (Hacı)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Hicaz
Form
Şarkı
Usûl
Türk Aksağı
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
980
Reactions
830

Reputation:

1. Notada donanımdaki arızalar yanlış mı yazılmış? Bir de eser Hûmayûn makamına daha yakın değil mi?
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
723
Reactions
980
Age
30

Reputation:

Azizim Hacı Arif Bey’in yaşadığı devirde Hümayun, Uzzal gibi yapılar eski zamanlarda olduğu gibi ayrıca anılmayıp, tamamen Hicaz şemsiye altına girmişlerdi. Dolayısıyla bizim de Hicaz dememiz lazım gelir, bu yeterlidir. Hümayun nedir derseniz mesela Ey ki dostan diye başlayan kâr’dır, Seyyid Nuh’un “şeb-cünûn-i” güfteli semâîsi yahut Gevrekzâde’nin “Hasret-i rûyinle”sidir.
 
Top Bottom