Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Mahmut Ratib Bey
Makam
Belirsiz
Form
Beste
Usûl
Çenber
Kaynak
Levent Çelik
Messages
120
Reactions
196

Reputation:

Eser:
Sanma açıp yâremi şerh idecek yâre yok

Bestekâr:

Güftekâr:
Mahmud Ratip Bey

Makam:
Diğer

Form:

Usûl:

Güfte:
Sanma açub yâremi şerh idecek yâre yok
Yâre gönül yâresin açmaya bir çâre yok
Bastı gönül milkini öyle ki deryâ-yı eşk
Medüm-i çeşmim kadar bir görünür kâre yok

Kaynak:
 

Download all Attachments

Derûnhân

Admin
Staff member
Messages
507
Reactions
432
Website
link
Facebook
link

Reputation:

İlginç, bu makam bizde yok. Zevk-i Selîm makamı sizin tertiplediğiniz bir makam mıdır?
 
Messages
120
Reactions
196

Reputation:

Böyle Acemle başlayıp sabâ ile karar eden makam bulamadım, böyle bir isim taktım. Varsa bilinen böyle bir makam, hemen değiştirelim.
 
Top Bottom