Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Hicaz
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
616
Reactions
1827
Eser:
Nasıl Düştüm Bu Sevdaya

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
v1 | Notlar: Defterin başında "Haydar Sanal'ın notalarından Çok kuvvetli ihtimalle İsak Varon'a ait defterin fotokopisi” notları vardır. Diğer Bilgiler: D-60-2/282 s.316
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom