Kayıt Ortamı
Kayıt Mekânı
Kayıt Şekli
Messages
43
Reactions
91

Reputation:

Kaydın Adı:
Merhaba Bahri

Kayıtta Yer Alan(lar):
Orkun Zafer

Kayıt Linki:

Bestekâr:

Güfte:
Yâradılmış cümle oldu şâdümân
Gam gidûp âlem yenîden buldu cân
Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
Çağrışûben dediler kim merhabâ
Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ
Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey nûru râhman merhabâ
Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl
Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ
Merhabâ ey cân-ı cânan merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ
Merhabâ ey cümlenin matlâbu sen
Merhabâ ey Hâlikın mahbâbu sen
Merhabâ ey Pâdişah-i dû cihân
Senin için oldu kevn île mekân
Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
Merhabâ sensin şefîa'l-müznibîn
Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yarâdılmışların sultânı sen
Sensin ol sultân-i cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü asfiyâ
Yâ habîballâh bize imdâd kîl
Son nefes didârın ile şâd kîl

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Son zamanlarında bir kaç kere yanında bulunma onuruna eriştiğim, Kani Karaca hocanın anısına, onun tavrı ile okumaya çalıştığım bir Merhaba Bahri. Hatasıyla, eksiğiyle, bu gece bunu okumak istedim.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom