Marş Araştırmacı

Araştırmacı
Messages
144
Reactions
144
Eser:
Marş-ı Ali (Marche Imperiale Approuvée)

Bestekâr:
Rifat Bey (Sermüezzin, Miralay)
Güfte Sâhibi:
-

Makam:
Diğer

Form:

Usûl:
Belirsiz

Güfte:
Bizim Sultanımız El Gazi Abdul Hamid Han'dır
Veliyeti alemü zaffer zilli yezdan'dır
Yolunda cân fedâ et
mek-i çinâ mâdeyiz hep biz
hem-ân-dün yây-ı zapt etsin o şâhın şâhe şayân'dır
Efendim iltifâtin la edip bu Askerin ihyâ cıhân'da suretin sana girmiş lüfi Rahmân'dır.

Kaynak:
TDV İSAM Kütüphanesi Arşivi
No KB/1910

Diğer Bilgiler:
Gazi Abdul Hamid Han Sani Efendimiz Hazretlerinin resmi geçid-i alisine mahsus olmak üzere asakir-i şahanelerine yadigâr olarak ihsan buyurulan Marş-ı Ali'dir = Marche Impériale Approuvée par S.M.I. Le Sultan Abdul Hamid Han II, et ordenné à être éxécutée pendant les revues des troupes.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom