Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Sadık Efendi (Bursalı, Ama)
Makam
Beste Isfahan
Form
Tevşih
Usûl
Evsat-Hafif
Kaynak
Levent Çelik
Messages
117
Reactions
191

Reputation:

Eser:
Mahrem-i zât-ı Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa

Bestekâr:

Güftekâr:
Şeyh Sâdık Efendi

Makam:
Beste Isfahân

Form:

Usûl:

Güfte:
Mahrem-i zât-ı Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Muktedâ-yı enbiyâsın yâ Muhammed Mustafa
Sâdıkam bir âşık-ı bî-çâreyem geldim sana
Göster ol vechin ziyâsın yâ Muhammed Mustafa

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom