Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/sevdi-bu-gonul-seni-yaman-eylemedi-dede-efendi-sehnaz.32616/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Kânî Karaca
Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Makam
Şehnâz
Form
Yürük Semai
Süre
00-05 Dakîka, 03-04 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal
Ses ve Saz Takımı
Hânende
Kayıt Ortamı
Televizyon Kaydı
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Görüntülü
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Faruk İnan (adlı üyemiz)
DîvânMakam Arşiv No.
000028-FarukI-KayArs-DVNMKM
Top Bottom