Bestekâr
Rifat Efendi (Hafız, Molla)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Kürdi
Form
Beste
Usûl
Muhammes
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Levent Çelik
Top Bottom