Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45085
Reactions
317
Last edited by a moderator:
Messages
124
Reactions
175
YouTube
link
Iyd erişsin ba'is-i şevk-ı cedid olsun da gör
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör
Guşe guşe mihrler mehler bedid olsun da gör
Seyr-i Sa'dabad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör

Anda seyret kim ne fursatlar girer cana ele
Gör ne dil-cular ne meh-rular ne ahular gele
Tıfl-ı nâzım sevdiğim bir iki gün sabret hele
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör

Gerçi kim vardır anın her demde başka zineti
Ruze eyyamında da inkar olunmaz haleti
Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti
Seyr-i Sa'd-abad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör

Dur zuhur etsin hele her guşeden bir dil-rüba
Kimi gitsin bağa doğru kimi sahradan yana
Bak nedir dünyada resm-i sohbet-i zevk u safa
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör

Tıfl-ı nâzım cümle gördüm diyü aldatma beni
Görmedin bir hoşça sen dahi ol dil-cu gülşeni
Serv-i nâzım gel NEDİM-i zâr gezdirsin seni
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör

Nedim
 
Top Bottom