Messages
16
Reactions
31
Kaydın Adı:
Isfahan Kâr

Kayıtta Yer Alan(lar):
Münip Utandı

Kayıt Linki:

Bestekâr:

Güfte:
Cânân geliyor lutf u keremdir a gönül
Yüzler sürelim kutlu kademdir a gönül

Âlemde gül-endâm-ı nümâyân olalı
Çepçevre cihân bağ-ı İrem'dir a gönül

Baş üzre gezer kûşe-i destârâ şeref
Gül goncası cânâna alemdir a gönül

Gül vasfına bir nev-gazel inşâd edelim
Hakk'ın bize ihsânı kalemdir a gönül

Bâki varalım gülşene gül sohbetine
Her lahzası bir sâgar-ı Cem'dir a gönül

Baki Bilgin

Kaynak:
YouTube
 
Top Bottom