Messages
27
Reactions
34
1.png

2.png

3.png


Acı sözlerinle ruhumu sıkma,
Lûtfet te şu mest-i Huda’yı hoş gör!
Gönül bir Kâbe’dir gel onu yıkma,
Kerîm ol, ettiğim hatayı hoş gör!

Derd-i aşkı sanma ehl-i fen bilir
Deli gönlüm gibi nâlezen bilir
Böyle neden mestim mest eden bilir
Ta'n etme çektiğim sahbâyı hoş gör!

Bilirsin yoktur bir şeyde sebat,
Bî-vefâ dünyâya etme iltifat,
Senlik, benlik nedir rüyâdır hayat,
Uyan o korkulu rüyâyı hoşgör!

Rehâ bulan yoktur hükm-i kazâdan,
Çalış, bî-fark olsun kalbin fezâdan
Ârif ol ayrılma bâb-ı rızâdan
Sana Hakk'dan gelen belâyı hoş gör!

Tevâzu'u sev de sûrette pest ol,
Gam çekme, rahîk-i hikmetle mest ol,
Didinmeyi bırak safâ-perest ol,
Yârânı incitme, a'dâyı hoş gör!

Âkiller boğuşsun sen dur uzakta,
Yalnız ibret al dikkatle bak ta,
Dem gelir barışır hepsi toprakta;
Bugün devam eden kavgayı hoş gör!

Harîm-i kalbinde sakla derdini,
Halka güler göster rûy-i zerdini,
Kimseye duyurma âh-ı serdini,
Sızlanma çektiğin cefâyı hoş gör!

Merd-i Hakk merdân-ı Hakk'a ayandır
Onların gördüğü sana nihandır,
Evreng-i manâda belki sultandır,
Şu külhanda yatan rüsvâyı hoş gör!

Hikmete karışma bundan hazer et,
Sakın fer'e bakma asl’a nazar et,
Dikenli yollardan kolay güzer et,

Şu cehennem gibi dünyâyı hoş gör!
 
Top Bottom