beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
244
Reactions
282

Reputation:

Kaydın Adı:
Hayâtın cümleye sûr-ı sürûr-ı şevket-efzâdır - Acemaşîrân Birinci Beste

Kayıtta Yer Alan(lar):
Koro

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Dellâlzâde İsmail Efendi

Güfte:
Hayâtın cümleye sûr-ı sürûr-ı şevket-efzâdır
Şehâ sâyen cihâna zevk u şevk u râhat-efzâdır
Vücûdun âleme lâzımdır elbet rûh-i âlemsin
Ki zâtın âleme zıll-ı Hudâ hem ni’met-efzâdır

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ey padişahım, senin varlığın herkesi yücelten bir sevinç şölenidir, senin gölgen bu dünya için zevk, şevk ve rahatlık yeridir. Elbette senin varlığın bu âlem için gereklidir, sen âlemin ruhusun. Senin varlığın bu âlemde hem Tanrı’nın gölgesidir, hem de dünyanın nimetlerini artırır.

Kaynak:
Hüseyin Kıyak YouTube Kanalı

Diğer Bilgiler:
Hanendeler Alper Akaryıldız Gizem Coşkun Aybige Demir Okan Hüseyin Kıyak Merve Kıvılcımer Tolga Şekerci Taner Yalçın Filiz Yıldızbaşoğlu Sazendeler Aziz Şükrü Özoğuz (keman) Caner Can (kanun) Ege Gamze Yıldız (tanbur) Mahinur Özüstün (kemençe) Volkan Ertem (viyolonsel)
 
Top Bottom