Messages
8
Reactions
13
Kaydın Adı:
Hayallerim

Kayıtta Yer Alan(lar):
Gülçin Yahya Kaçar (ud)-Turgay Coşkun (kanun)- Aytekin Albuz (klavye) ve ....

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Gülçin Yahya Kaçar

Güfte:

Kaynak:
Gülçin Yahya Kaçar

Diğer Bilgiler:
Kürdi Saz Eseri, Hayallerim, Gülçin Yahya Kaçar, Ankara Radyosundaki bir canlı yayın esnasında icrâ edilmiştir.

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğrencilerimden Kaan Selim Altunay tarafından fotoğraflarla video olarak 2017 yılında hazırlanmıştır.
 
Top Bottom