Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Alvarlı Efe (Lütfi)
Makam
Eviç
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
Levent Çelik
Messages
120
Reactions
196

Reputation:

Eser:
Gözlerimin nûru gönlüm sürûru

Bestekâr:

Güftekâr:
Muhammed Lûtfî Hz. (Alvar'lı Efe)

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Gözlerimin nûru gönlüm sürûru
Sevdiğim dilberim sen safâ geldin
Rûhumun şâh-bâzı bâşımın tâcı
Kamer-veş dilberim sen safâ geldin
Sevdiğim dilberim sen safâ geldin

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom