Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Beyati Araban
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

Berâat

Arşiv Görevlisi
Messages
399
Reactions
512
YouTube
link
Eser:
Goncecim lutf eyle

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Goncecim lûtfeyle gel payimal etme beni
Nigâhınla eyle ihyâ ne olur bu bendeni
Nigâhınla eyle ihyâ ne olur bu bendeni
Sanırım ki kirpigimdir benim gözüm dikeni
Sanırım ki kirpigimdir benim gözüm dikeni

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
v1 | Notlar: Eserlerin güfteleri Ermeni alfebesi ile yazılmıştır. Diğer Bilgiler: KD-77/120 s.191
Güfteyi Latinize eden Ertuğrul İnanç Bey'e teşekkür ederiz.
"Etme" ve "ihya" kelimeleri yanlışlıkla olsa gerek, "etse" ve "ihda" yazılmış.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom