Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222

Download all Attachments

Messages
21
Reactions
30
YouTube
link
Eylemişken münhezim, zümrei âdâ bizi
Etti mazher lûtfüne, hazreti Mevlâ bizi
Pek şerefli bir zafer, eyledi îlâ bizi
Feyzi Cumhûriyetin, etmede ihyâ bizi

Nuhbei âmâlimiz, îlmü irfandır bizim
Rehberi âmâlimiz, aklü vicdandır bizim


Îlmü irfansız bugün, var mı ümmidi bekâ
İhtırâsı gâlibin, âcize oldu belâ
Buldu mu bir memleket, bundan âlemde rehâ
.... .... ....,başka yoktur bir devâ

Şimdi en âli emel, kespi kuvvettir bize
Îlmü irfandır bunu, kespiçün âlet bize


Köhne âdet meskenet, ehli mahkûmü zevâl
Bu hakikattir deyil, öyle bir vehmü hayâl
Bir hakikat ki onu, yoktur inkiâre mecâl
Semti maksûda bizi, sevkeder ancak kemâl

Bir tarakki (terakki) isteriz, meskenette kalmayız
Rehberinden biz onun, bir vakit ayrılmayız


Mülkümüz kiâfi bizim, bizde yoktur ihtirâs
Duşmanın (Düşmanın) yılsın gözü, mülkümüz bulsun halâs
Bu mukaddes yurdumuz, Türke etsin ihtisâs
Türke sûi kast eden, der'akap bulsun kısâs

İste Türkün maksadı, başka yok bilsin cihân
Türkü ızrâr etmiyen, görmez ondan bir ziyân


Türk değildir şüphesiz, Türkü kıymetsiz gören
Çünkü bir Türktür bizim, uğrumuzda can veren
Ehlini evlâdını, terk edip harbe giren
Uğraşan zahmet çeken, terleyen çifti süren

Müşterek met'kiûremiz, dinimiz imânımız
Bir vatan masulüdür, cismimizde kânımız
 
Top Bottom