Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Şeyh Galip
Makam
Eviç Kürdi
Form
Şarkı
Usûl
Devr-i Hindi
Kaynak
Levent Çelik
Messages
120
Reactions
196

Reputation:

Eser:
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim

Bestekâr:

Güftekâr:
Şeyh Gâlip Dede

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Gördüğümden beri hâtır-nişânımsın benim
Ben ne hâcet kim diyem rûh-i revânımsın benim
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom