Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/hicr-i-lebinde-yarin-bir-dil-ki-oldu-na-hos-zekai-dede-hicazkar.21298/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Belirsiz
Bestekâr
Zekai Dede
Makam
Hicâzkâr
Form
Beste
Süre
00-05 Dakîka, 04-05 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende, Tanbur
Kayıt Ortamı
Özel Kayıt
Kayıt Yeri
Belirsiz
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Belirsiz
Top Bottom